Pertanyaan : Fungsi fdan g yang diketahui dalam R dy f(x)= -6x+2 dan g(x) = 2x-3

Pertanyaan :

Fungsi fdan g yang diketahui dalam R

dy f(x)= -6x+2 dan g(x) = 2x-3

Tentukan

a) (f+g)(x)

b) (f-g)(x)

c) (f.g)(x)


Jawaban :

a. (f+g)(x) = -4x – 1
b. (f-g)(x) = -8x + 5
c. (f.g)(x) = -12x² + 22x – 6

Perhatikan penjelasan berikut ya.

Ingat kembali operasi aljabar pada fungsi f(x) dan g(x) berikut:
1. (f+g)(x) = f(x) + g(x)
2. (f-g)(x) = f(x) – g(x)
3. (f.g)(x) = f(x) . g(x)

Diketahui : f(x) = -6x + 2 dan g(x) = 2x – 3

Ditanya :
a) (f+g)(x)

(f+g)(x) = f(x) + g(x)
(f+g)(x) = (-6x + 2) + (2x – 3)
(f+g)(x) = -6x + 2 + 2x – 3
(f+g)(x) = -4x – 1

Jadi, (f+g)(x) = -4x – 1.

b) (f-g)(x)

(f-g)(x) = f(x) – g(x)
(f-g)(x) = (-6x + 2) – (2x – 3)
(f-g)(x) = -6x + 2 – 2x + 3
(f-g)(x) = -8x + 5

Jadi, (f-g)(x) = -8x + 5.

c) (f.g)(x)

(f.g)(x) = f(x) . g(x)
(f.g)(x) = (-6x + 2) . (2x – 3)
(f.g)(x) = -12x² + 18x + 4x – 6
(f.g)(x) = -12x² + 22x – 6

Jadi, (f.g)(x) = -12x² + 22x – 6.

Semoga membantu.

Pos terkait